Certificats de qualitat

LA VOSTRA CONFIANÇA...

La nostra satisfacció

L’objectiu prioritari d’Autocars Vendrell es proporcionar als nostres clients la confiança i satisfacció i que els nostres serveis siguin del nivell de qualitat desitjada i d’acord a la legislacio i especificació de cada cas en concret.

Autocars Vendrell va empendre un camí de millora continua a la organització obtenint la Certificació de Qualitat ISO 9001 certificant el sistema de gestió de Qualitat en l’Organització, la ISO 14001 certificant la Gestió Ambiental en l’Organització i la UNE-EN 13816:2003 certificant el sistema de Gestió de la Qualitat dels serveis de transport regular interurbà de l’Organització.

Igualment estem compromesos en el compromís turístic i disposem del diploma de reconeixement a la millora continua de qualitat en el marc del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinació (SICTED) de la secretaria de l’estat.

Últimament també hem obtingut la certificació de BIOSPHERE commited company Costa de Barcelona, certificació de sostenibilitat turística que garantitza una activitat pròpia de un model turístic no agressiu, que satisfà les necessitats actuals dels nostres clients i usuaris sense comprometre les generacions futures, reportant beneficis significatius per la pròpia empresa, la societat i el medi ambient, cosa que ens satisfà gratament.

I per tot això dintre d’una ètica empresarial que repercuteix a un benefici mutu: CLIENTS SATISFETS I EMPRESA ORGANITZADA

Biosphere Committed
Distintiu de Biosphere
Certificat Biosphere Committed Entity
ISO 9001
UNE-EN-ISO 9001:2015
Certificat en el sistema de gestió de qualitat de l’organització
ISO 14001
UNE-EN-ISO 14001:2015
Certificat en el sistema de gestió de qualitat de l’organització
UNE-EN 13816
UNE-EN 13816:2003
Certificat en el sistema de gestió i de qualitat dels serveis de transport regulars.